Hur gör jag för att publicera delar av arkivets innehåll?

Det kan göras på olika sätt men det vanligaste är att använda Marshal OAIS Portal. Hur portalen kan sättas upp, utvecklas och konfigureras kan du läsa mer om i dokumentet “Marshal OAIS Portal” som du finner bland våra dokument här i kundportalen.

Andra alternativ beskrivs bl. a. i dokumentet “Marshal OAIS Webbpublicering”