Produkter

Start / Produkter

Program för elektronisk arkivering

Vi erbjuder ett stort antal programvaror som vi tagit fram för att möta vitt skilda behov. De viktigaste programvarorna när det gäller e-arkivering finner du i de två produktsviterna Marshal ETL och Marshal OAIS som beskrivs här nedanför.

Marshal ETL

Under produktnamnet Marshal erbjuder vi ett antal generella verktyg för dig som vill skapa en väl fungerande e-arkivlösning. Marshal omfattar bland annat verktyg för strukturerade uttag och bearbetning av data ur olika källsystem.

I en verksamhet med många olika system att arkivera, är denna typ av verktyg oftast avgörande för möjligheten att på ekonomiskt och praktiskt realistiskt sätt skapa en e-arkivlösning som fungerar för alla de olika källorna.

Dessa export- och importverktyg kan självfallet även användas för många olika typer av tillämpningar som till exempel i migrerings- och integrationslösningar.

Marshal OAIS

Med produktsviten Marshal OAIS erbjuder vi ett antal programvaror specifikt för arkivering och hantering av e-arkiv. De innehåller bland annat stöd för leveransmottagning, arkivunderhåll, index- och sökhantering samt arkivexporter.

Produkterna används för sig eller tillsammans och med fördel tillsammans med Marshal ETL-verktyg för att skapa den kompletta e-arkivlösning som passar er verksamhets behov bäst. Produkterna i Marshal OAIS fungerar dock utmärkt även för andra leveranslösningar på samma sätt som Marshal ETL-produkterna även kan användas för att göra uttag till helt andra typer av e-arkiv.