Produkter

Vi erbjuder ett stort antal programvaror som vi tagit fram för att möta vitt skilda behov. De viktigaste finner du i produktsviterna Marshal ETL, Marshal OAIS och DocuMasker som beskrivs här nedanför.

Marshal ETL

Under produktnamnet Marshal ETL erbjuder vi ett antal generella verktyg för dig som vill hantera din information på ett strukturerat och effektivt sätt. Marshal ETL omfattar bland annat verktyg för uttag och bearbetning av data ur olika källsystem liksom för integration, migrering och tillgängligörande av information.

I en verksamhet med viktig information spridd över många olika system, är denna typ av verktyg oftast avgörande för möjligheten att på ett ekonomiskt och praktiskt realistiskt sätt genomföra avställningar, bearbetningar och tillgängliggörande av information från de olika källorna.

Dessa export- och importverktyg kan självfallet användas för många olika typer av tillämpningar som till exempel i migrerings- och integrationslösningar men kanske framförallt för avställning av information från obsoleta system för att kunna bevara den sökbar eller leverera den vidare t.ex. till ett e-arkiv.

Marshal OAIS

Med produktsviten Marshal OAIS erbjuder vi ett antal programvaror specifikt för hantering av e-arkiv. De innehåller bland annat stöd för leveransmottagning, arkivunderhåll, index- och sökhantering samt arkivexporter.

Programvarorna används för sig eller tillsammans, och med fördel tillsammans med Marshal ETL-verktyg, för att skapa den kompletta e-arkivlösning som passar er verksamhets behov bäst. Programvarorna i Marshal OAIS fungerar dock utmärkt även för andra leveranslösningar, på samma sätt som Marshal ETL-verktygen även kan användas för att göra uttag till helt andra typer av e-arkiv. DocuMasker kan självfallet användas helt fristående men, går även utmärkt att integrera t.ex. med olika typer av verksamhetsstöd.

DocuMasker

Under namnet DocuMasker erbjuder vi programvaror och tjänster för maskning av information i dokument. T.ex. innebär utlämnande av allmän handling ofta att dokument behöver maskas av sekretess- eller integritetsskäl.

Vårt mål med DocuMasker är att göra dokumentmaskning snabbt, enkelt och framförallt säkert.

Andra lösningar baseras på dokument med flera lager där informationen tekniskt finns kvar i filen och därför riskerar att röjas om något går fel. Kanske har du till och med själv råkat ut för att information som skulle varit maskad, visas upp när dokumentet öppnas t.ex. i en annan version av läsaren.

Med DocuMasker skapar du en helt ny dokumentfil som aldrig har innehållit den maskade informationen. Så medan din originalfil är oförändrad har du skapat en maskad version som aldrig innehållit den maskade informationen.

Vill du veta mer om DocuMasker? Mer information hittar du på documasker.se. Vill du prova, så kan du göra det på vår demotjänst och vill komma igång skarpt på en gång så kan du kontakta oss för att köpa DocuMaskerlicenser.