Kundcase

R2B software har många nöjda kunder! Här kan du läsa om några av dem, och hur snabbt och enkelt de har kommit igång med sina e-arkiv med hjälp av vår produkt Marshal.

Lidingö stad

Lidingö stad valde Marshal som systemplattform för sitt e-arkiv och var i drift endast 4 månader från att avtal tecknades. Sedan dess har Lidingö stad utökat användningen av e-arkivet till att omfatta publicering av handlingar på webben, elektronisk anslagstavla och ett flertal gränssnitt för Öppna Data.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ville snabbt arkivera och tillgängliggöra informationen i två äldre ärendehanteringssystem. Totalt arkiverades över 1,35 miljoner ärenden vilka tillgängliggjordes via arkivets sökgränsnitt Marshal Portal. Genom e-arkivet löste Läkemedelsverket även sitt grundläggande problem med hur de ska hantera äldre avställda IT-system i framtiden.