Hur gör jag för att uppdatera en portallicens?

Det skiljer lite beroende på vilken version av portal det gäller.

Äldre versioner av portalen tittar specifikt efter en utpekad fil medan de nyare tittar i licensmappen efter “bästa” licens tillgänglig.

Vet du inte vilket som gäller för er del så kan du börja med att lägga licensfilen i er licensmapp (som förmodligen heter: “C:\ProgramData\R2B Software\R2B.License\”) och starta om er IIS.

Om det inte räcker har ni förmodligen en äldre version och då behöver ni byta ut den gamla licensfilen mot den nya. Du hittar normalt den gamla under “inetpub\wwwroot\Marshal.OAIS.Portal\App_Data\Configuration”.
Observera att du måste namnge den nya filen likadant som den gamla (alternativt peka ut den nya i web.config).