Marshal Studio

Filen är ett installationspaket (msi) för att installera programmet Marshal Studio som är ett utvecklingsverktyg för Marshalmodeller samt verktyg för manuell export. Marshal Studio ersätter den tidigare Marshal Editor men, om ni har Marshal Editor i era miljöer och behöver installera en sådan så kan du hitta den senaste i versionslistan här nedanför. För att säkerställa att Marshal Execute eller Marshal Exporter förstår, och kan köra, de modeller som Studio skapar bör även dessa uppdateras samtidigt som Studio, om dessa används.

Hämta senaste versionen

Marshal Studio

Filinformation

Version24.2.2
KommentarUtvecklingsverktyg för Marshalmodeller
Datum2024-02-08
Filstorlek98 MB
BeskrivningNew  data processors
GetValue – Get value from data set being executed
SetValue – Set value in data set being executed
ZipArchive – Get specified file from Zip-archive.
Updated data processors
Count-processor has scope with possible values: This, Parent and Global
XPath-processorn supports get “current XmlNode” from parent-Xml Harvesters. New return values: Name, LocalName, Prefix and NamespaceUri.
Updated harvester
ZipArchive-harvester supports using internal relative path for retrieving a sub-set of files. Regex expression can be matched either with filename or path.
Misc.
Right-click menu option on leaf to create sequence from existing processor.
Value inheritance through Placeholders.
ODBC/SQLite wizards updated with width and depth to increase control for suggested model.
SuggestTree menu choice updated with width and depth to increase control for suggested model.
Functions EditView and EditTree added to increase control for suggested model.
ExportFilter can be set to mandatory for export and hint for expected content of filter can be added. If hint has been set; it will be shown in export window.

Versioner

VersionPubliceradÄndringar
24.1.02024-01-10Improved paste and minor fixes
23.11.22023-11-20Support “Skip if not child” macro, update platform DLLs
23.9.42023-09-27Updated dll and minor fixes
23.4.82023-04-28Added relationship depth setting to wizard when generating model suggestion for ODBC or SQLite databases.
23.4.32023-04-13Minor fixes
23.2.92023-02-23New harvesters for MongoDB and Neo4j
23.1.152023-01-23Bug fix in Wizards. Consistent character encoding (XPath & XML Harvester)
23.1.62023-01-17Bug fix in XML Document Wizard when run in Preserve
mode and in Parent data processor
22.12.102022-12-20Minor fixes
22.10.142022-10-14First version of Marshal Studio
22.4.12022-04-08Last version of Marshal Editor