Programvara

Här har vi samlat sådana programvaror som en del av våra kunder kan behöva ladda ner och använda i olika scenarier. Programvarorna på denna sida är endast för våra kunder och får inte spridas vidare utan tillåtelse. Respektive programvara får, om inget annat anges, endast hämtas, installeras och användas av den som av R2B Software har köpt aktuell licens eller på annat sätt avtalat om nyttjanderätt.

Marshal OAIS

Marshal OAIS Portal (webbapplikation)

Marshal OAIS Portal är en webbapplikation (IIS) för att implementera en sökportal mot Marshal OAIS.

Mer information och nedladdning

Marshal OAIS filstruktur

Marshal OAIS filstruktur är en exempelfilstruktur för konfigurationsfiler i Marshal OAIS inklusive standardmallar.

Mer information och nedladdning

Marshal ETL

Marshal Studio (utvecklingsverktyg)

Marshal Studio är ett utvecklingsverktyg för Marshalmodeller samt verktyg för manuell export.
Här kan du även hitta det äldre utvecklingsverktyget Marshal Editor.

Mer information och nedladdning

Marshal Extension

Marshal Extension är en webbtjänst för att utöka Marshal med dokumentfunktioner, t ex PDF/A-konvertering.

Mer information och nedladdning

Marshal VM

Marshal VM Indexer

Marshal VM Indexer är en applikation för automatiserad sökindexering av dokument (fritext och OCR).

Mer information och nedladdning

SiteSnap

SiteSnap Client

SiteSnap Client är ett utvecklingsverktyg och “crawler” för att fånga en ögonblicksbild av en webbplats.

Mer information och nedladdning

DocuMasker