Ramavtal

Våra produkter och tjänster går att avropa från ramavtal

För universitethögskolor och övriga statliga myndigheter finns vi som underleverantör till Tieto och Pulsen på Kammarkollegiets ramavtalsområde Informationsförsörjning på Ramavtalet Programvaror och tjänster 2014.