Partners och ramavtal

Våra produkter och tjänster går att avropa på ramavtal

Såväl statliga myndigheter som kommuner och regioner kan avropa licenser till våra programvaror på Kammarkollegiets ramavtal Licenser och licenstjänster. Ramavtalet omfattar dessutom kundtjänst/support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Här finns idag sju olika ramavtalsleverantörer.

Våra produkter avropas även genom olika andra specifika eller generella ramavtal från bl.a.

Atea Sverige AB
Crayon AB
Pulsen AB
SoftwareOne Sweden AB
Tietoevry

Konsulttjänster

Använder er organisation Marshal ETL och har behov av mer resurser än ni har tillgång till idag för att t.ex. skapa uttag, transformationer och skapa leveranser eller hela anslutnings- eller leveransprojekt? Då kan det kanske vara intressant att kontakta något eller några konsultbolag för att se vad de kan hjälpa er med. Här är några som vi vet säljer stöd och utförande med hjälp av bl.a. Marshal ETL1. Självfallet är detta något som är minst lika relevant även om ni har ett e-arkiv som inte är baserat på Marshal OAIS.

ArkivIT AB
ArkivIT är en helhetsleverantör inom e-arkiv och ETL-arbete. Våra konsulter är utbildade arkivarier, systemvetare, projektledare eller informationssäkerhetsexperter med erfarenhet från både offentlig och privat verksamhet. Vi har uppdrag över hela landet och håller regelbundet kurser inom våra kompetensområden.
Kontakt: Tom Jonsson, tom.jonsson@arkivit.se, 073-3291437, www.arkivit.se

K&F Konsult AB
Med över 15 års erfarenhet av informationsförvaltning, digitalisering och IT inom offentlig sektor har K&F Konsult en gedigen förståelse för både organisatoriska, tekniska och regulatoriska förutsättningar för den digitala arkiveringsprocessen. Vi stöttar i hela processen, från informationsidentifiering till extrahering, transformering och leverans till e-arkivet.
Kontakt: hej@kofkonsult.se, 073-9549598

Vill du att ert företag ska synas här? Kontakta oss för en diskussion.

1 Observera att R2B Software inte erbjuder eller förmedlar konsultresurser och listan utgör inte någon värdering eller godkännande av de listade företagen. Beskrivningarna är respektive företags egna.