Träffa R2B Software på konferensen Informationsförvaltning 2018

Träffa R2B Software på konferensen Informationsförvaltning 2018

FAI-konferensen (Föreningen för arkiv & informationsförvaltning) Informationsförvaltning 2018 äger rum 16-17 oktober på IVA:s konferenscenter i Stockholm.

Kom och prata med oss om hur våra två produktsviter för elektronisk arkivering; Marshal ETL och Marshal OAIS kan hjälpa er lyckas med e-arkivering, och hur de fungerar med era befintliga system och andra e-arkivtjänster.

Konferensen består av två välfyllda dagar med informationsförvaltning i e-förvaltningen, arkivutredningen, dataskyddsförordningen, registratur, format för digitalt bevarande, digitala underskrifter, digitalisering och e-arkiv, yrkesroll och arbetsmarknad, inspirations- och expertanföranden. En mötesplats för alla som jobbar med informationsförvaltning.