Träffa oss på Arkivforum 2018

Träffa oss på Arkivforum 2018

Den 14-15 mars 2018 kan du träffa R2B Software på Arkivforum, Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering.

Arkivforum håller i år till på hotell Rival.

Vi finns på plats bägge dagarna för att informera om hur enkelt det är att e-arkivera med vår produktsvit Marshal OAIS, och på torsdag den 15 mars presenterar även Björn Söderlund, Utvecklingschef Lidingö stad, ett praktikfall ”Så erbjuder vi Öppna Data genom att knyta ihop e-arkiv och diariet på nätet” om hur de med hjälp av Marshal som plattform enkelt erbjuder företag och medborgare snabb service och information på sin webbsida.