En premiumtjänst för systemavställningar och relaterade lösningar!

Programvara
En premiumtjänst för systemavställningar och relaterade lösningar!
Vad? Vi erbjuder en premiumtjänst för era behov av systemavställningar och relaterade lösningar. Tjänsten innebär att vi hjälper er med avställning av information från olika typer av källsystem till en avställningsarea. I avställningsarean kan informationen hållas tillgänglig genom en anpassningsbar webbaserad sökfunktion. Dessutom kan den utgöra grunden för olika lösningar för transformering, komplettering och paketering för vidare leverans utifrån era behov. Varför? För obsoleta system…
Läs mer

Nytt ramavtal

Avtal, Programvara
Nytt ramavtal
Nu är ett nytt ramavtal tecknat med SKL Kommentus Inköpscentral. Från och med 2019-02-01 finns möjlighet att avropa på detta avtal. För mer information, kontakta oss eller läs mer på SKL Kommentus.
Läs mer