Nytt ramavtal

Avtal, Programvara
Nytt ramavtal
Nu är ett nytt ramavtal tecknat med SKL Kommentus Inköpscentral. Från och med 2019-02-01 finns möjlighet att avropa på detta avtal. För mer information, kontakta oss eller läs mer på SKL Kommentus.
Läs mer