Enkelt, smart och smidigt

Allmänt
Enkelt, smart och smidigt
Lidingö införde sitt e-arkiv under våren 2016 och har sedan dess utökat användningen till att omfatta publicering av handlingar på webben, elektronisk anslagstavla och ett flertal gränssnitt för Öppna Data. Lidingö stad valde Marshal som systemplattform för sitt e-arkiv. Utvecklingschef Björn Söderlund menar att styrkan i plattformen dels är verktyget för att skörda data ur olika verksamhetssystem och dels de kraftfulla sökmöjligheterna. Ytterligare en fördel…
Läs mer