Enkelt, smart och smidigt

Enkelt, smart och smidigt

Lidingö införde sitt e-arkiv under våren 2016 och har sedan dess utökat användningen till att omfatta publicering av handlingar på webben, elektronisk anslagstavla och ett flertal gränssnitt för Öppna Data.

Lidingö stad valde Marshal som systemplattform för sitt e-arkiv. Utvecklingschef Björn Söderlund menar att styrkan i plattformen dels är verktyget för att skörda data ur olika verksamhetssystem och dels de kraftfulla sökmöjligheterna.

Ytterligare en fördel som lösningen inneburit är att enkelt kunna erbjuda företag och medborgarna snabb service via information på hemsidan. Handlingar och protokoll samt stadens elektroniska anslagstavla hämtar sin information via e-arkivet. Lidingö erbjuder även företag och medborgare att hämta valda delar av informationen som Öppen data.

Sammantaget anser Björn att R2B Softwares e-arkivlösning Marshal OAIS är enkelt, smart och smidigt.