Produkter

Program för elektronisk arkivering

Vi erbjuder ett stort antal programvaror som vi tagit fram för att möta vitt skilda behov. De viktigaste programvarorna när det gäller e-arkivering finner du i de två produktsviterna Marshal ETL och Marshal OAIS som beskrivs här nedanför.

Marshal ETL

Under produktnamnet Marshal ETL erbjuder vi ett antal generella verktyg för dig som vill skapa en väl fungerande e-arkivlösning. Marshal ETL omfattar bland annat verktyg för strukturerade uttag och bearbetning av data ur olika källsystem.

I en verksamhet med många olika system att arkivera, är denna typ av verktyg oftast avgörande för möjligheten att på ekonomiskt och praktiskt realistiskt sätt skapa en e-arkivlösning som fungerar för alla de olika källorna.

Dessa export- och importverktyg kan självfallet även användas för många olika typer av tillämpningar som till exempel i migrerings- och integrationslösningar.

Marshal OAIS

Med produktsviten Marshal OAIS erbjuder vi ett antal programvaror specifikt för arkivering och hantering av e-arkiv. De innehåller bland annat stöd för leveransmottagning, arkivunderhåll, index- och sökhantering samt arkivexporter.

Produkterna används för sig eller tillsammans och med fördel tillsammans med Marshal ETL-verktyg för att skapa den kompletta e-arkivlösning som passar er verksamhets behov bäst. Produkterna i Marshal OAIS fungerar dock utmärkt även för andra leveranslösningar på samma sätt som Marshal ETL-produkterna även kan användas för att göra uttag till helt andra typer av e-arkiv.