Erbjudande

Vad?

Vi erbjuder en premiumtjänst för era behov av systemavställningar och relaterade lösningar.

Tjänsten innebär att vi hjälper er med avställning av information från olika typer av källsystem till en avställningsarea. I avställningsarean kan informationen hållas tillgänglig genom en anpassningsbar webbaserad sökfunktion. Dessutom kan den utgöra grunden för olika lösningar för transformering, komplettering och paketering för vidare leverans utifrån era behov.

Varför?

För obsoleta system kan kostnaderna för s.k. läslägeslicenser bli betydande. Handlar det om flera system ökar även kostnaden för förvaltning snabbt. Med äldre systemlösningar finns dessutom ofta en osäkerhet kring systemets driftsäkerhet vilket på sikt utgör en risk att informationen inte kommer finnas kvar.

Med informationen avställd till en gemensam avställningsarea kan ni inte bara minska kostnaderna och trygga information utan dessutom säkra att informationen är tillgänglig.

Varför oss?

  • R2B Software är marknadens ledande leverantör avseende systemavställningar.
  • Vi har mångårig erfarenhet av systemavställningar, informationsuttag och kringliggande frågeställningar.
  • Vi har såväl bolag som myndigheter som kunder.
  • Vi har de programvaror som behövs för att lyckas men, viktigare än så; vi har kompetensen och erfarenheten som krävs.
  • Vi har idag hjälpt närmare trettio kunder med uttag från hundratals olika typer av system. Ofta har det handlat om många miljoner objekt.

Erbjudande!

  • Har ni stora behov av avställning av information för att slippa behålla gamla system, för att samla informationen tillgänglig, eller för att leverera den vidare?
  • Saknar ni expertisen, erfarenheten och verktygen för att lyckas med avställningar?
  • Är ni intresserade av en premiumtjänst för att hjälpa er att fylla era behov?
  • Kontakta gärna oss för en förutsättningslös diskussion.

Vi hjälper dig att sänka dina licens- och förvaltningskostnader, trygga din information och säkerställa att den är användbar för era behov nu och i framtiden.